Databeskyttelsespolitik

DATABESKYTTELSESPOLITIK hos SkanSep ApS, 22.05.2018

SkanSep ApS udviser forsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med håndtering af data for kunder, leverandører og medarbejdere.

Fysisk sikkerhed:

Strømafbrydelser:  Internt berøres SkanSep ApS ved strømafbrydelser alene med intern nedetid, dette påvirker ikke vores kunder. 

Oversvømmelser:  Virksomheden er beliggende i 1 sals højde, dermed kun udsat for risiko for vand fra oven og evt. brud på rør. Da data ligger på eksterne servere, vil det alene beskadige hardware. Samtlige kundekontrakter ligger i fysiske dokumenter i mapper som ligger i aflåst sikkerhedsskab.

Brand:  Alle data ligger sikret på eksterne servere, tab af fysiske kontrakter er dermed ikke lig tab af uerstattelige data.

Eksternt: SkanSep ApS samarbejder kun med eksterne databehandlere, som SkanSep ApS har indgået en databehandleraftale med. 

Ethvert brud på persondatasikkerheden fra leverandørers side anmeldes uden ugrundet ophold.

Teknisk sikkerhed:

Internt: SkanSep ApS behandler de os betroede data i elektroniske, interne systemer beskyttet af sikkerhedskode for adgange og opbevaring af data. I forhold til informationer i print opbevares disse forsvarligt i lukkede skabe, såfremt vi ikke arbejder med dem. SkanSep ApS opbevarer oplysninger om Kunder og leverandører der handles med. Disse oplysninger indeholder navne på kunder og leverandører,  telefonnumre, e-mail adresser, kontaktpersoner og ordrehistorik. Kontaktpersoner gemmes med evntuel titel, telfonnummer, og e-mail adresse. De indsamlede opysninger anvendes til at levere en vare, sende ordrebekræftelser, fakturerer og finde tidligere ordrer. Vi sikrer os via de nyeste Firewalls og antivirus software til sikring mod dataindbrud.  

Overvågning:

Sletning og kassation af data foretages af den dataansvarlige eller databehandleren efter specifik instruks fra den dataansvarlige.

Kassation af data foregår iht. tidligere beskrevet efter senest 5 år uden aktivitet/handel på den enkelte kunde- eller leverandørkonto.

Brud på persondatasikkerhed internt vil blive taget særdeles alvorligt, forsætteligheden i handlingen vurderes og evt. anmeldelse til myndighed besluttes af ledelsen.

Ethvert brud på persondatasikkerhed behandles af ledelsen.

SkanSep Aps, Industrivej 15, Dk-3320 Skævinge– Bank: Jyske Bank, SWIFT code: JYBADKKK – D.kr. account no.: 5036-2759651 – Euro account no.: 5036-11779590 - IBAN D.kr.: DK0250360002759651 – IBAN Euro: DK5050360001177590 – CVR: 28315228 – E-mail: sp@skansep.dk – Tlf.: 70272818  Homepage: www.skansep.dk.

SkanSep ApS

Søren Pedersen

DirektørSkanSep ApS - Industrivej 15, 3320 Skævinge
Telefon: 51 21 03 66
sp@skansep.dk